Heeft u van de arts een indicatie voor fysiotherapie aan huis gekregen? Neem dan contact op met Fysiotherapie Verschuren. Wij verzorgen aan huis bezoeken in en rond Bavel. Benieuwd of u in het verzorgingsgebied valt? Neem dan contact op en bespreek de mogelijkheden.

Bepaalde indicaties verlangen therapie aan huis, bijvoorbeeld wanneer u net een nieuwe heup of knie hebt gekregen. Of als u om wat voor reden dan ook niet in staat bent om naar de praktijk te komen. De voorwaarde is echter wel dat u een verwijzing van een arts nodig hebt, waarin staat aangegeven dat u aan huis behandeld moet worden.

Fysiotherapie aan huis kan net zo zinvol zijn als fysiotherapie in de praktijk. Waarschijnlijk beschikt u thuis niet over de apparaten en mogelijkheden die de praktijk wel heeft. Maar door de creativiteit die Fysiotherapie Verschuren in huis heeft valt er voor iedere aandoening, in elke situatie wel iets te verzinnen waardoor de therapie toch zinvol kan zijn.

Dus woont u in of om Bavel? En heeft u fysiotherapie aan huis nodig? Bel of mail dan voor een afspraak.